Contact

Handige adressen

Landelijk informatiepunt
Sietske Vuist
info@samenbevallen.nl
06-17 77 81 67
Postadres
Postbus 2341
7301 EA Apeldoorn
info@samenbevallen.nl
PR werkgroep
Hannah van Nieuwenhuizen en Anne Boekhorn
pr-werkgroep@samenbevallen.nl
Webmaster
Anita van der Meij
webmaster@samenbevallen.nl


Tijdschrift Samen Bevallen
Radka van Vuuren
Karina Bremers
Thea van Tuyl
Hannie Oor
Eva Vrolijk
Rianne Eskens
tijdschrift@samenbevallen.nl
Opleiding tot cursusleidster
Annette Mijnheer
opleiding@samenbevallen.nl
Studiewerkgroep
Jet de Roode
studiewerkgroep@samenbevallen.nl

Overige adressen

Voorzitter
Emmy Marijnissen
voorzitter@samenbevallen.nl
Penningmeester
Ellen Duijvestein
penningmeester@samenbevallen.nl

Lid worden

Wil je lid worden van de vereniging Samen Bevallen dan kan dat door je naam, telefoonnummer en e-miladres in te vullen.
Jaarlijkse contributie: € 35.
Per half jaar: € 17,50 (vanaf 1 juli).

Leden ontvangen 4 keer per jaar het tijdschrift Samen Bevallen en kunnen tegen een gereduceerd tarief deelnemen aan studiedagen die de Vereniging Samen Bevallen organiseert. Een lidmaatschap geeft geen korting op onze cursussen.

Lidmaatschap opzeggen?

Opzeggen van het lidmaatschap dient vóór 1 december te gebeuren bij de penningmeester van de Vereniging Samen Bevallen door een email te sturen naar penningmeester@samenbevallen.nl. Zonder opzegging wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd.

De Wet Van Dam m.b.t. het opzeggen van lidmaatschap is van kracht bij stichtingen. Samen Bevallen is een vereniging. Het lidmaatschap wordt hierdoor stilzwijgend verlengd als er geen opzegging is geweest vóór 31 december van het voorgaande jaar. Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december.