Contact

Contact gegevens

Voorzitter
voorzitter@samenbevallen.nl
Postadres
Postbus 2341
7301 EA Apeldoorn
info@samenbevallen.nl
Penningmeester
penningmeester@samenbevallen.nl
Webmaster
webmaster@samenbevallen.nl
(of alleen in dringende gevallen graag appen naar 0622271655)


Tijdschrift Samen Bevallen
tijdschrift@samenbevallen.nl
PR werkgroep
pr-werkgroep@samenbevallen.nl
Studiewerkgroep
studiewerkgroep@samenbevallen.nl
Opleiding tot cursusleidster
opleiding@samenbevallen.nl
Landelijk informatiepunt
info@samenbevallen.nl
06-17 77 81 67

Lid worden

Wil je lid worden van de vereniging Samen Bevallen dan kan dat door je naam, telefoonnummer en e-miladres in te vullen.
Jaarlijkse contributie: € 35.
Per half jaar: € 17,50 (vanaf 1 juli).

Leden ontvangen 4 keer per jaar het tijdschrift Samen Bevallen en kunnen tegen een gereduceerd tarief deelnemen aan studiedagen die de Vereniging Samen Bevallen organiseert. Een lidmaatschap geeft geen korting op onze cursussen.

Lidmaatschap opzeggen?

Opzeggen van het lidmaatschap dient vóór 1 december te gebeuren bij de penningmeester van de Vereniging Samen Bevallen door een email te sturen naar penningmeester@samenbevallen.nl. Zonder opzegging wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd.

De Wet Van Dam m.b.t. het opzeggen van lidmaatschap is van kracht bij stichtingen. Samen Bevallen is een vereniging. Het lidmaatschap wordt hierdoor stilzwijgend verlengd als er geen opzegging is geweest vóór 31 december van het voorgaande jaar. Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december.

Zolang er geen opzegging door ons is ontvangen bent u lid en heeft u de verplichting om de contributie te betalen.