Notulen bestuursvergadering 5 april 2023

Gepubliceerd
15 juni 2023

Beste collega’s,

Hierbij de notulen van de bestuursvergadering op 5 april jl. Deze zijn ook terug te vinden op het Intranet, onder het kopje Vereniging Samen Bevallen.

Geef een reactie

"De support die je elkaar kunt geven, de ademhalingstechnieken, de rode en groene cirkel, altijd aangeven wat je wilt, vragen stellen en je eigen houding bepalen die voor jezelf het fijnste voelt. Ik vond het een hele leerzame cursus. Je hebt een goede balans in 'theorie' en praktijk. Je betrekt iedereen erbij en er is ruimte voor vragen. We hebben er veel aan gehad."

Anoniem